Zoektocht naar opvolger fiscale eenheid VPB

Het kabinet zet een volgende stap in de zoektocht naar een 'opvolger' van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB). Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën zet in een brief de opties op een rij, als startschot voor een discussie met de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel voor een nieuwe regeling komt niet meer deze kabinetsperiode.

16 september 2020 | Door redactie

Ondernemingen in een fiscale eenheid voor de VPB ziet de Belastingdienst als één belastingplichtige. Zij kunnen onderling winsten en verliezen verrekenen. Maar het Europese Hof van Justitie vindt dat Nederland discrimineert met de regeling. Concerns met een buitenlandse tak kunnen namelijk geen fiscale eenheid voor de VPB (infographic) vormen.

Opties voor toekomstbestendige groepsregeling

Naar aanleiding van het arrest van het Hof heeft het kabinet al een spoedreparatie uitgevoerd in de fiscale eenheid. Maar om dat soort noodgrepen voor de toekomst te voorkomen zoekt Financiën naar een toekomstbestendige groepsregeling. In een internetconsultatie zijn vorig jaar al 4 opties voorgelegd, namelijk:

  1. De regeling voortzetten zoals die nu is, inclusief de reparatiemaatregelen.
  2. De fiscale eenheid helemaal afschaffen (zonder vervanger).
  3. De regeling vervangen door een nieuwe beperktere regeling, die er alleen voor zorgt dat ondernemingen binnen een groep winsten of verliezen kunnen verrekenen.
  4. Een nieuwe concernregeling die ook bruikbaar is voor concerns met een buitenlandse tak. Winsten binnen het concern die in een ander land belast zijn vallen dan buiten de Nederlandse belastingheffing.

Nieuwe groepsregeling voer voor nieuw kabinet

Staatssecretaris Vijlbrief komt daar in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) nu op terug. Uit de reacties concludeert Vijlbrief dat er voor opties 2 en 4 te weinig draagvlak is. Optie 1 krijgt de meeste handen op elkaar. Wel merkt Vijlbrief op dat de regeling erg ingewikkeld is geworden en dat het zomaar kan zijn dat er in de toekomst nog meer noodverbanden moeten komen. Aan optie 3 lijkt Vijlbrief minder haken en ogen te zien.
Vijlbrief schetst verder onder meer dat hij bij de nieuwe regeling zo veel mogelijk dezelfde voorwaarden wil hanteren als bij de huidige fiscale eenheid. Ook zal er overgangsrecht moeten komen. Vijlbrief wil op basis van de brief op korte termijn in gesprek met de Tweede Kamer over de opties en het vervolgtraject. Hij zegt erbij dat het ‘niet realistisch’ is om deze kabinetsperiode nog met een wetsvoorstel te komen voor een nieuwe groepsregeling.