Moet ik een verzoek doen als ik een fiscale eenheid voor de BTW wil aangaan?

17 mei 2021

Ben ik verplicht om een verzoek te doen bij de fiscus als ik een fiscale eenheid voor de BTW wil aangaan?

De Belastingdienst merkt ondernemingen in een fiscale eenheid voor de BTW aan als één belastingplichtige. Dit heeft als voordeel dat de groepsleden onderling zonder BTW kunnen handelen. Nadeel is overigens dat alle ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor belastingschulden.

Automatisch fiscale eenheid

Ondernemingen die een fiscale eenheid VPB willen vormen, moeten dat actief aanvragen bij de fiscus. Maar voor de BTW hoeft dat niet. Zodra er sprake is van ‘verwevenheid’ op financieel, organisatorisch én economisch vlak ontstaat er automatisch (‘van rechtswege’) een fiscale eenheid.

Vanwege deze regeling kan een fiscale eenheid voor de BTW dus ontstaan zonder dat de groepsleden daar actief om vragen. Dat de eenheid ontstaat is juridisch gezegd ‘niet afhankelijk van de wil van partijen’. Dit staat los van het tijdstip waarop de ondernemingen verzoeken om een fiscale eenheid te mogen vormen en ook van het tijdstip waarop de inspecteur beslist op dat verzoek.

U ben dus niet verplicht om een verzoek voor een fiscale eenheid voor de BTW in te dienen bij de Belastingdienst, maar het mag natuurlijk wel.

Twijfelt u over of er wel een fiscale eenheid gevormd mag worden, dan moet u zeker een verzoek aan de fiscus doen, dan heeft u zekerheid.