Werk-bv die vrijgesteld is van BTW toch opnemen in fiscale eenheid?

19 juli 2019

Kan ik een werk-bv die alleen vrijgestelde prestaties verricht toch opnemen in een fiscale eenheid voor de BTW met mijn holding en andere werk-bv’s?

Eigenlijk is het antwoord heel simpel: ja! De oplossing is inderdaad een fiscale eenheid voor de BTW aan te gaan tussen de holding en alle werk-bv’s. Wil er sprake zijn van een fiscale eenheid, dan moeten de holding en de werk-bv’s aangemerkt worden als ondernemer voor de BTW. Een bv die vrijgestelde prestaties verricht, is wel BTW-ondernemer maar betaalt geen BTW over haar prestaties. Verder moeten de bv’s economisch, organisatorisch en financieel met elkaar verbonden zijn.

Kosten kunnen onderling doorbelast worden

Binnen een fiscale eenheid kan het onderling doorbelasten van kosten zonder BTW plaatsvinden. De fiscale eenheid wordt voor de BTW immers als één ondernemer gezien, waardoor de doorbelastingen ‘intern’ zijn. Als er dus door de holding een managementfee of andere kosten worden doorbelast aan de werk-bv die vrijgestelde prestaties verricht, hoeft de holding geen BTW in rekening te brengen. Als er geen sprake is van een fiscale eenheid BTW, moet de holding die BTW wel in rekening brengen. De werk-bv kan die BTW dan niet in aftrek brengen waardoor de BTW voor de betreffende wer-kbv een kostenpost wordt.

Eenvoudig om fiscale eenheid aan te vragen

Het creëren van een fiscale eenheid is relatief eenvoudig, Het enige wat u hoeft te doen is bij de Belastingdienst een beschikking fiscale eenheid aanvragen. Een belangrijk nadeel van een fiscale eenheid is overigens wel dat de onderdelen die deel uitmaken van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor elkaars BTW-schulden! Omdat de fiscale eenheid als één BTW-ondernemer wordt gezien, wordt voor het recht op aftrek van voorbelasting ook alleen gekeken naar de prestaties die de fiscale eenheid aan derden verricht. Zijn deze prestaties vrijgesteld, dan is de inkoop-BTW die in rekening gebracht wordt door een derde, dus ook niet aftrekbaar.