Aanscherping van de arboregels voor zzp’ers

24 februari 2012 | Door redactie

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten in de toekomst dezelfde bescherming krijgen als werknemers in loondienst. Dit heeft Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Op advies van de SER wil het kabinet de arboregels, die arbeidsrisico’s beperken en voorkomen, gelijktrekken voor zzp’ers en werknemers die op dezelfde werkplek werken. Voor zzp’ers die alleen werken, blijven de regels onveranderd.

Op dit moment zijn de regels uit de Arbowet maar in beperkte mate van toepassing op zzp’ers. Alleen bij ernstige risico’s of gevaar aan derden gelden deze regels voor zzp’ers. Dit verschil in regelgeving leidt soms tot lastige situaties als werknemers en zzp’ers op dezelfde plek werken. Vorig jaar bracht de Sociaal Economische Raad (SER) een adviesrapport uit, waarin zij liet weten dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden zouden moeten gelden. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Gelijke arboregels voor werknemer en zzp’er’.

Arbocatalogus als referentiekader

Op basis van dit advies heeft staatssecretaris De Krom nu een brief aan de Tweede Kamer (pdf) gestuurd om het Arbeidsomstandighedenbesluit aan te passen. Als uw organisatie in een sector valt waarop een arbocatalogus van toepassing is, kunt u de normen uit deze catalogus gebruiken als referentiekader voor het toezicht op zzp’ers. De wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit zullen uiterlijk aan het einde van het jaar in werking treden.