Arboverplichtingen voor zzp’ers

9 november 2012 | Door redactie

Zzp’ers hebben sinds 1 juli 2012 recht op dezelfde bescherming op de werkplek als uw vaste medewerkers. Zij vallen dus ook onder uw zorgplicht. De Inspectie SZW heeft inmiddels de brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’ vernieuwd. De brochure beschrijft de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zzp’ers en geeft informatie over de bepalingen uit de Arbowet die voor hen gelden.

Werken er binnen uw organisatie ook zzp’ers, dan zult u ervoor moeten zorgen dat ook zij veilig kunnen werken zonder dat ze hun gezondheid in gevaar brengen. Ook zzp’ers vallen namelijk onder uw zorgplicht. Op 13 juni 2012 werd een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gepubliceerd. Hiermee kregen zzp’ers per 1 juli 2012 recht op dezelfde bescherming op de werkplek als uw vaste medewerkers.

Brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’ vernieuwd

De Inspectie SZW voert de controle uit op de naleving van de Arbowet. Niet alleen werkgevers maar ook medewerkers hebben zo hun verplichtingen. Omdat zzp’ers binnen een organisatie een bijzondere positie innemen heeft de Inspectie SZW de brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’ (pdf) vernieuwd. In de brochure vindt u een beschrijving van de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zzp’ers en staat informatie over de bepalingen uit de Arbowet die voor hen gelden. De brochure kan dus een handige leidraad zijn voor het arbobeleid dat u binnen uw organisatie voert met betrekking tot zzp’ers.