Bent u klaar voor de Wet werk en zekerheid?

4 december 2014 | Door redactie

Per 1 januari 2015 treden de eerste maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Dit vraagt natuurlijk om de nodige voorbereidingen. Waarschijnlijk bent u hier de afgelopen tijd al druk mee bezig geweest. Is dit niet het geval, dan moet u hier nu toch echt mee aan de slag.

Let bij het gebruik van standaardcontracten op de wijzigingen die per 1 januari 2015 ingaan:

  • Contracten die zes maanden of korter duren, mogen geen proeftijd meer bevatten.
  • Tijdelijke contracten mogen geen concurrentiebeding of relatiebeding meer bevatten, tenzij u hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Dit belang moet u dan expliciet opnemen in het beding. De vaktool 'Eisen aan opstellen concurrentiebeding bij bepaalde tijd contracten' helpt u bij het opstellen van zo'n beding.
  • Controleer uw cao en pas zo nodig de oproepovereenkomsten aan. De mogelijkheid om de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten wordt beperkt. Dit heeft vooral gevolgen voor oproepkrachten. Als u na zes maanden onvoldoende werk heeft, moet u hen straks misschien gewoon doorbetalen. Of dit het geval is, kunt u terugvinden in uw cao.

Denk deze maand al na over de verlenging van een contract

Daarnaast geldt een wettelijke aanzegtermijn voor contracten van zes maanden of langer die op of na 1 februari 2015 eindigen. Dit houdt in dat u straks een maand van tevoren schriftelijk moet laten weten of u het tijdelijke contract van een werknemer verlengt en zo ja, onder welke voorwaarden. Wilt u een tijdelijke arbeidsovereenkomst – van zes maanden of langer – dus per 1 februari 2015 beëindigen of voortzetten, dan moet u dit uiterlijk 31 december aan de werknemer laten weten. Aangezien deze datum midden in de feestdagen valt, zult u dit waarschijnlijk al wat eerder willen doen. Denk daarom deze maand nog na over de eventuele verlenging van een tijdelijk contract. Met de vaktools ‘Beëindiging dienstverband bepaalde tijd’ of ‘Verlenging dienstverband bepaalde tijd’ kunt u dit op tijd aan de werknemer laten weten.

Bent u al volledig op de hoogte van de wijzigingen die per 1 januari 2015 ingaan? Met de e-learningmodules WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst en WWZ deel 2: Oproepkrachten kunt u dit toetsen. Deze e-learningmodules zijn onderdelen van de online cursus over de WWZ van MKB E-learning.