Betaal vakantiewerkers het juiste minimumloon

14 mei 2012 | Door redactie

Nu de zomerperiode weer voor de deur staat, zullen veel werkgevers ervoor kiezen om de afwezigheid van hun vaste werknemers op te vangen door vakantiekrachten. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een folder gepubliceerd waarin de regels staan voor het werk dat jongeren van 13 jaar en ouder mogen doen. Hierin staan ook de minimumjeugdlonen die gelden per 1 januari 2012.

U kunt jonge vakantiewerkers niet zomaar inzetten voor alle werkzaamheden. In de folder Vakantiewerk 2012 (pdf) van het ministerie van SZW staan de voorwaarden voor het soort werk dat zij mogen doen. Een werknemer van 13 of 14 jaar mag niet zelfstandig werken in een fabriek of met machines, maar mag wel klusjes doen of iemand helpen met zijn werk. Een vakantiekracht van 15 jaar of ouder kunt u al wat meer verantwoordelijkheden geven. Wel moet het nog om lichte werkzaamheden gaan en mag u de vakantiewerker niet laten werken in de buurt van machines. Een vakantiekracht van deze leeftijd mag zich ook inschrijven bij een uitzendbureau. Vakantiewerkers van 16 of 17 jaar mogen bijna alle soorten werkzaamheden verrichten. Wel moet er bij veel of gevaarlijk werk iemand zijn om de werknemer te begeleiden op de werkplek als dat nodig is.

Recht op vakantiebijslag en vakantiedagen

In de onderstaande tabel vindt u de minimumjeugdlonen bij een werkweek van 36, 38 en 40 uur die gelden sinds 1 januari 2012. Voor vakantiewerkers van 13 of 14 jaar geldt er geen minimumloon. Het is gebruikelijk om met deze werknemers af te spreken dat zij het minimumloon krijgen van een 15-jarige. Vakantiekrachten hebben – net als iedere werknemer – recht op minimaal 8% vakantiebijslag en opbouw van minimaal 20 vakantiedagen op jaarbasis bij een voltijd dienstverband. Omdat vakantiekrachten meestal maar kort in dienst zijn, wordt dit recht op vakantiebijslag en vakantiedagen vaak verrekend in het loon. Per 1 juli wordt het minimumloon weer aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. HR Rendement houdt u hiervan op de hoogte.

Bruto minimum(jeugd)loon 2012