Commissie wil rigoureus ingrijpen op arbeidsmarkt

23 januari 2020 | Door redactie

De verschillen tussen flexwerkers, zelfstandigen en werknemers moeten kleiner worden en werkgevers en werknemers moeten meer gaan investeren in opleidingen. Dit staat in het langverwachte adviesrapport van de Commissie Regulering van werk.

In november 2018 heeft het kabinet de Commissie Regulering van werk ingesteld. Dit is een onafhankelijke commissie onder leiding van Hans Borstlap die het kabinet adviseert over een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verandert voortdurend door ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van technologie, economie en samenleving. Dit heeft ook gevolgen voor de wet- en regelgeving die geldt op de arbeidsmarkt. De commissie onderzoekt in hoeverre de huidige wetten en regels aangepast moeten worden om ook in de toekomst toereikend te zijn. Oorspronkelijk zou de commissie uiterlijk 1 november 2019 met haar advies komen, maar dit is uitgesteld. Wel heeft de commissie in juni 2019 een discussienota gepubliceerd. Vandaag  was het echter zover: de commissie presenteerde haar eindrapport (pdf) aan minister Koolmees van SZW.

Positie van flexwerkers moet verbeteren

De commissie doet stevige uitspraken. De huidige regels rondom werk passen onvoldoende bij de arbeidsmarkt. Als er niet snel en drastisch wordt ingegrepen, zal Nederland zijn hoge welvaartsniveau verliezen. Er zijn ingrijpende aanpassingen nodig op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan.
De commissie benadrukt dat er te weinig zekerheid is op de arbeidsmarkt en dat er te veel flexcontracten zijn. Flexwerkers durven vanwege hun onzekere positie niet te investeren in een opleiding en hun toekomst. Ook werkgevers zelf investeren te weinig in scholing van flexwerkers. Het gevaar dreigt dat Nederland hierdoor op het gebied van kennis en innovatie stil blijft staan. Dit kan grote economische gevolgen hebben. Onzekerheid over werk heeft ook tot gevolg dat werknemers minder geld verdienen of bang zijn geld uit te geven. Dit kan leiden tot economische stilstand.

Commissie richt zich op meer vaste contracten en scholing

De commissie vindt dat het aanbieden van vaste contracten minder risicovol moet worden. Op bepaalde punten is de Wet arbeidsmarkt in balans hier al op vooruitgelopen, zoals met de invoering van de premiedifferentiatie voor de WW. De commissie wil laten onderzoeken of dit ook kan worden doorgevoerd voor de Ziektewet en WIA. Daarnaast wil de commissie het risico op kennisveroudering verkleinen door de introductie van een door de overheid en werkgevers gefinancierd persoonlijk ontwikkelbudget. Werkgeversorganisaties zetten hier al op in.
Ook wil de commissie het aantal verschillende arbeidscontracten terugbrengen naar 3 typen werkenden: zelfstandigen, werknemers met vaste contracten en uitzendkrachten. De commissie adviseert één basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers. Daarnaast moeten voor werkenden en zzp’ers dezelfde belastingen gaan gelden. Het is nu aan de politiek om met de aanbevelingen van de commissie aan de slag te gaan.