Dubbel loon voor oproepkracht

15 mei 2013 | Door redactie

Roept u een oproepkracht meerdere keren per dag minder dan drie uur op, dan moet u hem voor elke oproep minimaal drie uur betalen. Dit geldt ook als de uren elkaar overlappen en er dus sprake kan zijn van een dubbele betaling. Dit blijkt uit een uitspraak die de Hoge Raad onlangs heeft gedaan.

Een oproepkracht ontvangt in principe alleen loon voor de uren dat u hem oproept of dat hij zich beschikbaar moet stellen voor werk. Wel heeft de oproepkracht recht op minimaal drie uur loon per keer dat hij wordt opgeroepen. Er moet dan sprake zijn van een nulurencontract of van een contract voor minder dan 15 uur per week, waarin niets is vastgelegd over de werktijden.

Ook bij meerdere oproepen drie uur betalen

Wanneer een oproepkracht meer dan eenmaal per dag werd opgeroepen, was u voorheen slechts verplicht om één keer minimaal drie uur te betalen. Onlangs oordeelde de Hoge Raad echter dat een werkgever een taxichauffeur die meerdere keren per dag werd opgeroepen minimaal drie uur per oproep moest betalen. Het maakte volgens de raad niet uit dat er meerdere uren elkaar konden overlappen en de werkgever hierdoor dubbel moest betalen. Alleen als de periode tussen de eerste en de tweede oproep korter is dan een pauze, wordt dit gerekend als één oproep en hoeft de werkgever slechts drie uur te betalen.

Meer rechten voor flexwerkers

Uit het sociaal akkoord dat het kabinet vorige maand met werkgevers en werknemers sloot bleek al dat het kabinet flexwerkers meer rechten wil toekennen. Hierover heeft u meer kunnen lezen in het bericht ‘Werknemer krijgt na twee jaar al vast contract’. De uitspraak van de Hoge Raad sluit goed aan bij dit standpunt.
Hoge Raad, 3 mei 2013, LJN: BZ2907