Flexwerk slecht voor gezondheid werknemers

12 januari 2012 | Door redactie

Hoewel flexibel werk veel voordelen kan opleveren voor de economische positie van uw organisatie, heeft het ook veel negatieve consequenties. Zo hebben flexibele werknemers een grotere kans op ongevallen en gezondheidsproblemen. Maar ook voor u als werkgever kan het inzetten van flexibele werknemers een ongunstig effect opleveren. Maakt u te vaak gebruik van flexibele werknemers, dan leidt dit op de lange termijn namelijk tot minder innovatie en een lagere productiviteit.

Vooral laagopgeleiden met een zwakke positie op de arbeidsmarkt ondervinden een verhoogd risico op gezondheidsproblemen door flexibel werk. Door baanonzekerheid veroorzaakt dit werk meestal meer stress en het is lichamelijk vaak zwaarder door de aard van de werkzaamheden. Dit blijkt uit het rapport ‘Flexibilisering – De balans opgemaakt’ dat onlangs is uitgebracht.
Daarnaast blijkt dat flexibel werk steeds minder vaak een opstap is naar een vast dienstverband. Veel werknemers zijn voor langere tijd aangewezen op een tijdelijk contract, waardoor ze minder inkomens- en baanzekerheid hebben. Ook krijgen flexibele werknemers vaak minder loon voor gelijksoortige werkzaamheden en minder scholingsmogelijkheden dan vaste werknemers.

Minder innovatie en een lagere productiviteit

Ook werkgevers ondervinden nadelen van flexibele arbeid. Op korte termijn levert de inzet van flexibele werknemers een kostenbesparing op, maar op de lange termijn kan het veelvuldig gebruikmaken van flexibele krachten leiden tot minder innovatie en een lagere productiviteit.
Voor scholieren en studenten is flexibel werken wel gunstig. Hierdoor kunnen zij het werk beter combineren met hun studie. Werkonzekerheid en de beperkte doorstromingsmogelijkheden zijn voor deze groep werknemers meestal nog geen probleem. Ook moeders met jonge kinderen profiteren soms van flexibel werk, omdat ze hierdoor het werk kunnen combineren met de zorg voor de kinderen. Voor laagopgeleide moeders met een deeltijdbaan of een oproepovereenkomst in de detailhandel of de horeca pakt dit echter vaak negatief uit. Doordat zij weinig zeggenschap hebben over hun werktijden, kunnen zij worden opgeroepen in de tijd dat ze voor hun kinderen willen zorgen.