Flexwerker na twee jaar vast in dienst in 2015

27 februari 2014 | Door redactie

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen, maar niet zonder dat er een aantal punten waren gewijzigd. Zo zal de kortere ketenbepaling niet al dit jaar ingaan, maar vanaf 1 juli 2015, dus tegelijkertijd met het nieuwe ontslagrecht.

Het wetsvoorstel luidt nieuwe maatregelen in rondom flexwerkers en het ontslagrecht, waar uw organisatie volgend jaar mee te maken krijgt. De nieuwe maatregelen gaan allemaal in per 1 juli 2015; de verkorte ketenbepaling zou echter in eerste instantie al 1 juli 2014 moeten ingaan. De ketenbepaling bepaalt dat werknemers volgend jaar pas na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar recht hebben op een vast contract. Momenteel is het nog zo dat werknemers na drie tijdelijke contracten binnen drie jaar recht hebben op een vast contract. De ketenbepaling begint daarnaast opnieuw te lopen als een werknemer drie maanden niet voor uw organisatie heeft gewerkt. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze periode zes maanden. 

Zelfde ontslagbescherming voor payrollers

Het wetsvoorstel regelt ook dat uw organisatie een transitievergoeding moet betalen aan werknemers die u na twee jaar dienstverband ontslaat. Hiervoor zal een overgangsregeling gaan gelden voor organisaties met minder dan 25 werknemers. Daarbij bepaalt de reden van het ontslag of u het ontslag via UWV of de kantonrechter regelt. Die keuze kunt u dus niet zelf meer maken. Werken er in uw organisatie wel een flexwerkers via payrolling, dan moet u er rekening mee houden dat al deze regels ook voor hen gelden. Zij zullen namelijk dezelfde bescherming krijgen als uw eigen werknemers wat ontslag betreft. Is uw organisatie actief in de zorgsector, dan mag u daar volgend jaar geen gebruik meer maken van nulurencontracten. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.