Flexwerkers in Nederland slechtst betaald

17 januari 2013 | Door redactie

Werknemers met een tijdelijk contract werden in 2010 in Nederland het slechtst betaald. Dat meldt Eurostat naar aanleiding van een onderzoek naar kleinverdieners binnen de Europese Unie (EU). Bijna de helft van de flexwerkers waren kleinverdieners. Nederland scoort hiermee een stuk slechter dan de omringende landen.

Een kleinverdiener is een werknemer die tweederde of minder van het bruto modaal inkomen verdient. In 2010 viel volgens het onderzoek (pdf) 47,9% van de werknemers met een tijdelijk contract in Nederland onder deze categorie. Daarmee verdienden flexwerkers in Nederland slechter dan in de andere EU-lidstaten. Na Nederland volgde Polen met 42,5%. Onze buurlanden scoorden beter: Duitsland (38%), Groot Brittannië (36,4%) en België (22,4%). Het gemiddelde binnen de EU lag op 31,3%. Een kleinverdiener verdiende in Nederland maximaal € 10,20 per uur.

Versterking positie flexwerkers

FNV doet een oproep aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de positie van flexwerkers te versterken. De vakcentrale pleit onder andere voor cao-rechten voor flexwerkers en een beperking van de zogenoemde draaideurconstructies. De draaideurconstructie is een opeenvolging van tijdelijke contracten bij de werkgever en contracten via het uitzendbureau, waardoor er geen contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Ook moeten werkgevers volgens FNV volledig aansprakelijk worden gesteld voor de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten die in hun organisatie werken.