Het verschil: uitzendkracht en payrollmedewerker

14 november 2018 | Door redactie

Heeft uw organisatie niet de mogelijkheid om extra werknemers in dienst te nemen? Dan kan het werken met uitzendkrachten uitkomst bieden. Als een uitzendkracht in de praktijk behandeld wordt als eigen werknemer, kan het zijn dat hij eigenlijk payrollmedewerker is.

De Belastingdienst heeft onlangs aan het Handboek Loonheffingen 2018 (tool) toegevoegd waar de verschillen zitten tussen een uitzendkracht en een payrollmedewerker. Een uitzendkracht is in dienst bij een uitzendbureau of detacheringsbureau en wordt uitgeleend aan uw organisatie. De uitzendkracht (tools) werkt onder toezicht en leiding van uw organisatie op grond van een uitzendovereenkomst met het uitzendbureau. Het uitzendbureau past voor de uitzendkracht de normale regels voor de loonheffingen toe.

Drie voorwaarden voor payrolling

Zo’n ingeleende medewerker kan ook kwalificeren als payrollmedewerker. Daarvoor moet wel aan drie voorwaarden zijn voldaan:

  • De medewerker is aangedragen door uw organisatie zelf.
  • Uw organisatie heeft expliciet met het bureau afgesproken dat de medewerker gedurende de opdracht geen andere werkgevers heeft, maar uitsluitend voor uw organisatie werkt (tenzij uw organisatie tijdelijk minder uren voor hem heeft of de medewerker moet re-integreren na ziekte).
  • Uw organisatie is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid rondom de medewerker, dus voor het loopbaanbeleid, opleidingen, functioneringsgesprekken (tools) en verzuimbegeleiding (tools).

Payrolling neemt alleen administratie uit handen

Bij payrolling komt de medewerker in dienst van het bureau. Het bureau neemt feitelijk alleen alle administratieve rompslomp over, zoals het sluiten van de arbeidsovereenkomst, de loondoorbetaling tijdens ziekte en het regelen van de loonaangifte. Dat regelt het uitzendbureau voor uitzendkrachten ook allemaal, maar daarnaast verzorgt het ook de werving en selectie van de medewerker en alle beleidsmatige zaken rond de uitzendkracht. Het bureau kan uitzendkrachten ook voor meerdere inleners tegelijkertijd laten werken.

UITZENDKRACHT: medewerker die in dienst is van een bureau en wordt uitgeleend aan uw organisatie

PAYROLLMEDEWERKER: medewerker voor wie uw organisatie alles zelf regelt, behalve het administratieve en juridische dienstverband