Houd rekening met bijverdiengrenzen jongeren

5 juni 2014 | Door redactie

Als er in de zomermaanden vakantiekrachten bij uw onderneming werken, moeten zij rekening houden met bijverdiengrenzen. Als jongeren te veel bijverdienen, vervalt namelijk de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen. Daarnaast moet u rekening houden met de bijzondere arboregels die voor hen gelden.

Veel scholieren verdienen in de zomermaanden graag een centje bij. Dat kan zonder problemen bij uw onderneming, als u rekening houdt met de speciale arboregels die voor hen gelden. Zie hiervoor het bericht ‘Publicatie brochure arboregels vakantiewerker’. Voor de jongeren en hun ouders is bovendien van belang dat zij niet meer verdienen dan is toegestaan. Voor jongeren onder de 16 geldt geen bijverdiengrens. Zij mogen dus onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen.

Bijverdiengrens voor 16- en 17-jarige en student

Voor jongeren die 16 of 17 jaar oud zijn, is dat niet het geval. Zij mogen per kwartaal maximaal € 1.266 netto bijverdienen. In de zomervakantie mogen ze daar bovenop nog eens € 1.300 netto extra verdienen. Verdient een jongere meer, dan vervalt de volledige kinderbijslag voor het desbetreffende kwartaal.
Voor studenten geldt dat zij maximaal € 13.729,80 bruto mogen bijverdienen om hun studiefinanciering te behouden. Als ze meer verdienen, moeten ze zelf hun studiefinanciering stopzetten met het Formulier Wijzigingen Student (pdf). Vergeet een student dit, dan moet hij het te veel ontvangen bedrag aan studiefinanciering terugbetalen.