Houd zicht op administratie van uitzendbureau

22 maart 2012 | Door redactie

Als uw onderneming veel met uitzendkrachten werkt, is het belangrijker dan ooit om u ervan te verzekeren dat het uitzendbureau de salaris- en personeelsadministratie op orde heeft. Sinds 1 maart kan uw onderneming namelijk ook een boete krijgen als het bureau niet aan de administratieve verplichtingen voldoet.

Vorig jaar kon u in het bericht ‘U moet ook beloning van uitzendkracht bewijzen’ al lezen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wettelijke mogelijkheden voor het opvragen van de administratie van werkgevers wilde verruimen. Sinds 1 maart zijn de toen voorgestelde veranderingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) een feit.

Papieren van iedereen die voor uw onderneming werkt

Er staat nu duidelijk in de wet welke gegevens u precies moet verstrekken als uw onderneming een controle van de arbeidsomstandigheden krijgt. Het gaat om papieren waaruit blijkt wat u aan loon en vakantiebijslag aan de werknemer heeft betaald en hoeveel uren hij gewerkt heeft.
Daarnaast is er een zogenoemd rechtsvermoeden van werkgeverschap ingevoerd. Dat betekent dat de inspecteur uw onderneming kan aanmerken als werkgever van alle krachten waarvan hij – op grond van feiten en omstandigheden – vermoedt dat ze (wel eens) voor u werken. Ook voor uitzendkrachten en werknemers die niet aanwezig zijn, moet u dus administratieve bescheiden kunnen ophoesten.

Ook voor ingehuurde krachten administratie bijhouden

Kunt u dit niet, dan kunt u een boete krijgen wegens overtreding van de WML. Om hier onderuit te komen, moet u zien te bewijzen dat de betreffende krachten niet voor u werken. Het is in dit opzicht verstandig om ook voor ingehuurde krachten een goede administratie bij te houden. Op zijn minst moet u zich ervan overtuigen dat het uitzend- of detacheringsbureau de administratie onder controle heeft.