Houdt uw OR wel rekening met flexwerkers?

1 juli 2015 | Door redactie

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) wil de rol van flexwerkers binnen de medezeggenschap onder de aandacht brengen. Via een kort online onderzoek kan uw OR aangeven hoe het staat met de betrokkenheid van flexibele werknemers in uw organisatie.

In steeds meer organisaties is het gebruikelijk om een flexibele schil te hebben; het aantal tijdelijke werknemers neemt toe. Met tijdelijke werknemers doelt de CBM van de Sociaal-Economische Raad (SER) op werknemers met tijdelijke contracten, uitzendkrachten, zzp’ers en oproepkrachten. Maar in hoeverre houden de organisatie en de medezeggenschap rekening met al die verschillende flexwerkers? Uw OR spant zich natuurlijk in voor de achterban, maar het is soms nog best lastig om hierbij ook de belangen van flexwerkers mee te nemen.

Betrokkenheid flexwerkers en OR

In voorbereiding op een interactief symposium dat plaatsvindt op 15 oktober, is de CBM benieuwd naar de betrokkenheid van flexwerkers in de medezeggenschap. Daarom heeft de CBM tot en met 10 juli 2015 een kort online onderzoek geopend hiernaar. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als input voor het symposium.

Ideeën om flexibele werknemers bij de OR te betrekken

In 2013 had het CBM ook aandacht voor flexibele werknemers en medezeggenschap. Met het nieuwsartikel ‘Geen ruimte voor flexibele werknemer in de OR’ kunt u al enkele ideeën opdoen over het betrekken van flexwerkers bij het OR-werk.