Inspecteur mag afgegeven VAR niet terugdraaien

7 september 2012 | Door redactie

U moet er op kunnen vertrouwen dat een verklaring arbeidsrelatie (VAR) die een zelfstandige krijgt van de Belastingdienst voor zijn werkzaamheden juist is. Zolang de feiten niet wijzigen mag de inspecteur niet zomaar op een later moment de afgegeven verklaring weer terugdraaien. Dit bleek ook uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof in Arnhem.

De interim-manager in deze zaak was werkzaam in de gezondheidszorg. In 2007 ontving de man voor zijn werkzaamheden een VAR voor winst uit onderneming (VAR-wuo). In 2007 had hij drie opdrachtgevers, maar dit aantal liep sterk terug. In 2008 had hij nog maar één opdrachtgever. Dit constateerde de inspecteur bij een boekenonderzoek. Reden voor de inspecteur om niet akkoord te gaan met de zelfstandigenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting voor 2007. Hier was de interim-manager het niet mee eens. Hij had immers een VAR-wuo van de Belastingdienst ontvangen. Het gerechtshof in Arnhem gaf aan dat de man winst uit onderneming genoot als hij zijn werkzaamheden zelfstandig uitvoerde. Hiervoor was vereist dat hij onafhankelijk van zijn opdrachtgevers werkte, hij streefde naar continuïteit van de opdrachten en liep ook ondernemersrisico. Het gerechtshof was van mening dat de man niet genoeg ondernemersrisico liep vanwege het geringe aantal opdrachtgevers. Hij had echter wel een VAR van de fiscus ontvangen. Waardoor de inspecteur gebonden was aan deze afgegeven VAR zolang de feiten niet veranderden. Herziening door een nieuw inzicht in de feiten was dus niet toegestaan. De man kreeg dus gelijk en had wel recht op de zelfstandigenaftrek.

Geen loonheffingen inhouden

Uw onderneming kan er dan van uitgaan dat de afgegeven VAR ook terecht is. Heeft de zzp'er in uw onderneming een VAR-wuo dan geeft de fiscus daarmee aan dat ze zijn inkomsten aanmerkt als winst uit onderneming. U hoeft dan over uw beloning geen loonheffingen in te houden en af te dragen. De Belastingdienst mag een eerder afgegeven VAR dus niet zomaar terugdraaien.
Gerechtshof Arnhem, 10 juli 2012, LJN: BX4766