Invoering aanzegtermijn per 1 juli 2014

3 maart 2014 | Door redactie

Per 1 juli 2014 bent u mogelijk verplicht om werknemers standaard één maand voor afloop van hun tijdelijke contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de beëindiging daarvan. Ook als u de overeenkomst verlengt, moet u dit melden. Doet u dit niet of bent u te laat, dan moet u de werknemer een vergoeding betalen.

In het bericht ‘Verkorting ketenbepaling per 1 juli 2015’ kon u al lezen dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Door deze wet wordt het ontslagrecht hervormd en worden enkele wetten omtrent flexkrachten veranderd. Eén van de maatregelen is de invoering van een zogenoemde aanzegtermijn voor tijdelijke contracten.

Aanzegtermijn geldt bij contracten langer dan zes maanden

Door deze aanzegtermijn bent u straks verplicht om ten minste één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te laten weten dat u het contract wel of niet verlengt. Verlengt u de arbeidsovereenkomst, dan moet u in dit bericht ook de voorwaarden van de verlenging melden. Vergeet u de voorwaarden hierbij te vermelden, dan gelden automatisch de voorwaarden van het vorige tijdelijke contract.
Deze verplichte aanzegtermijn geldt alleen voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. U hoeft de werknemer niet schriftelijk in te lichten over het einde van zijn contract als de einddatum afhangt van bijvoorbeeld het eind van een project. Het is dan immers lastig om van tevoren al een einddatum te bepalen.

Vergoeding van één maandsalaris

Bent u te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging of vergeet u de aanzegtermijn helemaal, dan moet u de werknemer een vergoeding betalen van één maandsalaris naar rato. Bent u bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet u de werknemer twee weken loon uitbetalen. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen.
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid ligt nog voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Als deze instemt, gaan de maatregelen omtrent flexkrachten, zoals de invoering van de aanzegtermijn en het verdwijnen van de proeftijd en het concurrentiebeding in tijdelijke contracten, al per 1 juli 2014 in. De hervorming van het ontslagrecht en de inkorting van de ketenbepaling treden pas per 1 juli 2015 in werking.

Stel uw vragen aan een expert

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!