Let ook op maximumloon vakantiekrachten

De zomervakantie staat voor de deur en vakantiekrachten staan al te popelen om aan de slag te gaan. Zet u vakantiekrachten in, houd dan niet alleen rekening met het minimumloon maar ook met een maximum. Zo kunt u voorkomen dat ze inleveren op de kinderbijslag of studiefinanciering.

13 juni 2012 | Door redactie

Vakantiekrachten van 16 of 17 jaar en jongere kinderen die niet bij hun ouders wonen, mogen maximaal € 1.240 netto per kwartaal bijverdienen zonder gevolgen voor de kinderbijslag. In de zomervakantie mogen ze nog € 1.300 netto extra verdienen. Verdient een vakantiekracht meer, dan wordt de kinderbijslag helemaal stopgezet. De ouders moeten elk inkomen van hun kind dat boven de € 800 netto per kwartaal komt, altijd doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Ze moeten het te veel verdiende geld terugbetalen

Vakantiewerkers die studiefinanciering ontvangen, mogen ook niet onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft. Per kalenderjaar mogen ze niet meer verdienen dan € 13.362,53 bruto om hun studiefinanciering te behouden. Wie meer bijverdient, moet zelf de studiefinanciering – inclusief het zogenoemde studentenreisproduct – stopzetten met ingang van de maand waarin hij de bijverdiengrens overschrijdt. Het te veel verdiende geld moet hij terugbetalen. Een hoog inkomen van een scholier of student kan ook gevolgen hebben voor een eventuele bijstandsuitkering van de ouders. U vindt de regels voor bijverdienen naast studiefinanciering op de site van de Rijksoverheid.