Loondoorbetaling uitzendkrachten van de baan

7 mei 2012 | Door redactie

Het plan om uitzendbureaus twee weken het loon te laten doorbetalen als uitzendkrachten ziek worden, komt te vervallen. Dit heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt. Wel betalen werkgevers voortaan een hogere premie als er veel ex-werknemers in de Ziektewet zitten. Ook worden de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk van het arbeidsverleden van de zogenoemde vangnetters. De ministerraad heeft kortgeleden ingestemd met deze plannen.

In het bericht ‘Strenge regels voor de Ziektewet’ heeft u eerder kunnen lezen over de aanpassing van de regels voor de Ziektewet. Minister Kamp wil de Ziektewet hervormen zodat mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten en werklozen sneller aan de slag gaan. Deze groep is namelijk verantwoordelijk voor een grote instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het plan om uitzendbureaus bij ziekte van een uitzendkracht een doorbetalingsplicht van twee weken op te leggen, is één van de aanpassingen die de instroom zou moeten beperken. Op advies van de Raad van State is de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus uit de plannen geschrapt.
Na één jaar ziekte beoordeelt UWV straks of iemand die zijn eigen werk niet meer kan doen, misschien wel andere passende werkzaamheden kan verrichten. Op dit moment vindt die beoordeling pas na twee jaar plaats. Door de aanscherping van de Ziektewet moeten uitzendbureaus  en UWV  beter gaan samenwerken om uitzendkrachten na hun ziekte weer eerder aan het werk te krijgen.

Hervorming Ziektewet bij Tweede Kamer

Door de aanpassing van de regels wordt de ZW-premie straks afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de Ziektewet. Daarnaast worden de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vanaf 1 januari 2013 afhankelijk van hoe lang iemand gewerkt heeft. De maximale duur van de Ziektewetuitkering is 24 maanden.
Het voorstel voor de hervorming van de Ziektewet ligt nu bij de Tweede Kamer. Het is nog de vraag wat de val van het kabinet betekent voor deze plannen. Arbo Rendement houdt u op de hoogte.