Maak uw keuze voor het eigenrisicodragerschap

10 september 2013 | Door redactie

Per 1 januari 2014 treedt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (ook wel de modernisering Ziektewet genoemd) in werking. Deze nieuwe wet kan invloed hebben op uw afweging voor het eigenrisicodragerschap. Vóór 2 oktober moet u een keuze maken of uitstel aanvragen bij de Belastingdienst.

Door de wijziging van de Ziektewet (ZW) komt er voor middelgrote en grote werkgevers straks een (gedeeltelijk) gedifferentieerde ZW-premie. Hoe meer tijdelijke werknemers er in 2012 vanuit de organisatie de ZW zijn ingestoomd, hoe hoger de premie is die deze organisaties moeten betalen. Daarnaast betalen middelgrote en grote werkgevers straks ook een gedifferentieerde WGA-premie voor tijdelijke krachten die na maximaal 104 weken in de Ziektewet recht hebben op een WGA-uitkering (WGA-flex).

Eigenrisicodragerschap heroverwegen

De wijziging van de Ziektewet betekent dat u uw keuze voor het eigenrisicodragerschap moet heroverwegen. Deze zomer heeft u een lijst van UWV ontvangen met alle ex-werknemers die in 2012 vanuit uw organisatie in de ZW zijn beland. Op basis van deze gegevens wordt de gedifferentieerde ZW-premie vastgesteld. Als het goed is, heeft u dit overzicht gecontroleerd (zie ook het bericht ‘Hoge kosten door onjuiste gegevens UWV’.)

Uitstel tot 1 december

Normaal gesproken moet u vóór 2 oktober definitief een keuze maken of u eigenrisicodrager wilt worden of niet. UWV heeft echter meer tijd nodig om de arbeidsongeschiktheidsgegevens van alle werkgevers te verwerken. Werkgevers die het overzicht nog niet hebben gekregen, krijgen daarom uitstel tot uiterlijk 1 december om deze beslissing te nemen. Zij moeten dit dan wel vóór 2 oktober kenbaar maken en uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. In het septembernummer van HR Rendement dat vandaag bij abonnees op de mat valt, leest u wat de gevolgen van de wijziging Ziektewet zijn op uw keuze voor het eigenrisicodragerschap.