Maatregelen Wet werk en zekerheid uitgesteld

4 juni 2014 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de regering een aantal maatregelen uit de Wet werk en zekerheid uitstelt naar 1 januari 2015. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren toegezegd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Dit geeft werkgevers meer tijd om zich hierop voor te bereiden.

In het bericht ‘Wat verandert er per 1 juli 2014?’ heeft u eerder kunnen lezen welke maatregelen uit de Wet werk en zekerheid binnenkort al in werking zouden treden. Gisteren liet minister Asscher weten dat hij bereid is om de plannen voor flexwerkers die per 1 juli 2014 in zouden gaan – met betrekking tot de proeftijd, het concurrentiebeding en de wettelijke aanzegtermijn – uit te stellen naar 1 januari 2015. Op die manier hebben werkgeversorganisaties en de overheid meer tijd om werkgevers hierover in te lichten.

Eerste Kamer stemt op 10 juni over de Wet werk en zekerheid

Voor de verkorting van de ketenbepaling en de hervorming van het ontslagrecht blijft waarschijnlijk wel de eerder afgesproken ingangsdatum gehandhaafd. Deze wijzigingen treden per 1 juli 2015 in werking. Op dinsdag 10 juni stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Het ziet ernaar uit dat een meerderheid van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel zal instemmen.