Minder arbeidsongevallen voor jonge flexwerker

28 februari 2013 | Door redactie

Jongere werknemers zijn niet vaker het slachtoffer van arbeidsongevallen dan oudere werknemers. Dit laat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten naar aanleiding van Kamervragen over de kwetsbare positie van jongeren op de werkvloer. Eerdere cijfers uit het Letsel Informatie Systeem wezen er namelijk op dat jongeren juist een groter risico liepen.

Uit de Kamervragen (pdf) blijkt dat de kans op een arbeidsongeval in het jaar 2011 2,5% was voor jongere werknemers van 15 tot 25 jaar. Voor werknemers ouder dan 25 jaar was de kans 3,0%. Verder hadden jonge flexwerkers juist een lagere kans (1,9%) op een arbeidsongeval dan hun leeftijdsgenoten met een vast contract (3,5% kans). De genoemde cijfers zijn afkomstig uit de TNO Monitor Arbeidsongevallen die naar alle arbeidsongevallen kijkt en niet alleen naar de werknemers die zijn behandeld op de spoedeisende hulp, zoals bij het Letsel Informatie Systeem het geval is.

Verminderen van het aantal arbeidsongevallen

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om extra aandacht te besteden aan jongeren, door bijvoorbeeld rekening te houden met het soort werkzaamheden, de werktijden en moeten zij maatregelen treffen op het gebied van voorlichting en toezicht. Ook zijn er verschillende activiteiten en campagnes geweest om het aantal ongevallen te verminderen door middel van veiligheidsbewustzijn en -cultuur. Over één van deze campagnes heeft u eerder al kunnen lezen in het bericht ‘Veilig werken stimuleren met werkbuddies’.