Minimumloon bij opdrachtovereenkomst

3 december 2012 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werkgevers straks verplicht zijn om het minimumloon te betalen aan flexwerkers die op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) bij hen werken. Met de maatregel wil de minister de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt verbeteren. Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld.

Veel dagblad- of postbezorgers werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Zij hebben op dit moment alleen recht op het minimumloon als het werk uitsluitend door henzelf verricht wordt. In de praktijk kunnen werkgevers deze regel echter makkelijk omzeilen, door de opdracht door meerdere mensen uit te laten voeren. Hierdoor hoeven werkgevers niet het minimumloon te betalen.
Andere vereisten om in aanmerking te komen voor het minimumloon zijn dat de flexwerker maximaal twee opdrachtgevers mag hebben en dat de opdracht minstens drie maanden moet duren. Minister Asscher wil deze vereisten laten vervallen.

Voorstel geldt niet voor zzp’ers

Het wetsvoorstel gaat niet gelden voor zzp’ers. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid om te onderhandelen over hun tarieven. Met het wetsvoorstel wil minister Asscher voorkomen dat werkgevers misbruik maken van flexwerkers. Nu de ministerraad heeft ingestemd met het voorstel, gaat het voor advies naar de Raad van State. Vervolgens gaan het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer.