Nieuwe balans tussen vast en flexibel werk

20 september 2013 | Door redactie

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet de balans tussen vast en flexibel werk wil herstellen. Dat betekent dat er in 2015 wijzigingen in het arbeidsrecht worden doorgevoerd om de positie van de flexwerker te versterken. Een werknemer met een flexibel dienstverband krijgt bijvoorbeeld eerder recht op een vast contract. Ook wil het kabinet schijnconstructies op de arbeidsmarkt aanpakken.

De laatste jaren is de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorgeschoten. Het kabinet wil daarom maatregelen nemen om de kloof tussen vaste en flexibele werknemers te dichten. Vanaf 1 januari 2015 wordt het arbeidsrecht aangepast om de positie van de flexwerker te versterken. De wijzingen zijn opgenomen in het wetsontwerp Werk en zekerheid dat nu bij de Raad van State ligt voor advies.

Maatregelen flexwerk uit sociaal akkoord

Het kabinet wil onder meer voorkomen dat flexwerkers onnodig lang in dienst zijn op basis van een reeks van flexibele contracten. Hoewel er in de Miljoenennota nog geen concrete plannen zijn omschreven, kwamen de sociale partners in het sociaal akkoord een aantal maatregelen overeen. Zo wordt onder meer de ketenbepaling verkort. Op dit moment krijgt een werknemer een vast contract na drie tijdelijke contracten of na een periode van drie jaar. De nieuwe ketenbepaling – zoals afgesproken in het sociaal akkoord – geeft een werknemer al na twee jaar recht op een vast dienstverband. Meer maatregelen om de positie van de flexwerker te versterken las u in het bericht ‘Werknemer krijgt na twee jaar al vast contract’.

Extra mankracht voor aanpak schijnconstructies

Uit de Miljoenennota volgt ook dat het kabinet de schijnconstructies wil aanpakken. Deze constructies leiden tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die na zijn ontslag hetzelfde werk uitvoert als (schijn)zelfstandige. Werkgevers proberen hiermee de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag te omzeilen. In 2014 komen er 15 extra inspecteurs van de Inspectie SZW bij voor de aanpak van schijnconstructies.