Nieuwe boetes bij niet-geregistreerde uitleners

26 februari 2014 | Door redactie

Onlangs zijn de nieuwe boetes bij overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) gepubliceerd. Hierdoor gaat er een gestaffeld maximum gelden voor de boete die u krijgt als u personeel inleent van een niet of foutief geregistreerd bureau.

Sinds 1 juli 2012 geldt er een registratieplicht voor alle werkgevers die tegen een vergoeding personeel ter beschikking stellen aan een andere werkgever (zie ook het bericht ‘Voorkom een hoge boete met de registratiecheck’). Niet alleen het uitzend-, detacherings- of payrollbureau krijgt een boete als het niet als uitzender is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook uw onderneming riskeert een boete als u in zee gaat met zo’n bureau.

Boetebedragen bleken onevenredig hoog

De boete voor het niet voldoen aan de registratieplicht was bij de eerste overtreding € 12.000, bij de tweede € 24.000 en bij de derde overtreding € 36.000 per uitzendkracht. Deze boete viel in de praktijk onevenredig hoog uit. Door de nieuwe beleidsregel boeteoplegging WAADI 2014 (pdf) geldt er – zowel voor de inlener als voor de intermediair – een gestaffeld maximum:

Nieuwe beleidsregels boeteoplegging WAADI

Nieuwe boetes met terugwerkende kracht ingevoerd

Voor niet-geregistreerde zelfstandigen die hun activiteiten hebben ondergebracht in een bv en alleen zichzelf uitlenen aan andere ondernemingen, worden helemaal geen boetes meer opgelegd. Daarnaast kan de boete in bepaalde gevallen gehalveerd worden. Hiervan kan sprake zijn als:

  • het bureau wel bij de KvK is ingeschreven, maar niet als uitzender;
  • de uitlener of inlener door bijzondere omstandigheden verminderd verwijtbaar is;
  • de inlener een natuurlijk persoon is.

De nieuwe beleidsregel krijgt een terugwerkende kracht tot 1 juli 2012; het moment dat de registratieplicht voor uitzenders is ingegaan. Boetes die al zijn opgelegd, worden alsnog bijgesteld.