Nieuwe regels loondoorbetaling oproepkrachten

21 mei 2014 | Door redactie

Als u onvoldoende werk voorhanden heeft, kunt u de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst de loondoorbetaling aan uw werknemer uitsluiten. Op dit moment kan deze periode in de cao nog onbeperkt worden verlengd. Maar per 1 juli 2014 mag dit alleen nog voor functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Werkt u regelmatig met oproepkrachten, dan heeft u waarschijnlijk in de arbeidsovereenkomst afgesproken dat u de eerste zes maanden van het dienstverband de loondoorbetaling uitsluit als de werknemer geen werk kan verrichten. U hoeft een oproepkracht dan bijvoorbeeld geen loon door te betalen als u onvoldoende werk voor hem heeft. In de cao kan van deze periode van zes maanden zijn afgeweken, ten nadele van de werknemer. Dit leidt voor oproepkrachten vaak tot langdurige inkomensonzekerheid.

Alleen langere uitsluiting loondoorbetaling bij incidenteel werk

Om dit te veranderen wil de regering de mogelijkheid om in de cao af te wijken van de periode van zes maanden beperken. In de cao kan straks alleen nog een langere uitsluiting van loondoorbetaling worden afgesproken voor functies waarvan de werkzaamheden incidenteel zijn en geen vaste omvang hebben, denk bijvoorbeeld aan piekwerkzaamheden. De functies waarvoor dit geldt, moeten expliciet genoemd zijn in de cao.
De maatregel is een onderdeel van het wetsvoorstel Werk en zekerheid (pdf). De Eerste Kamer moet nog met dit wetsvoorstel instemmen vóórdat de maatregelen in werking treden. In het bericht ‘Wat verandert er per 1 juli 2014?’ kon u lezen welke andere maatregelen uit de Wet werk en zekerheid hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2014 in werking treden.