Omzeilen van de ketenbepaling komt weinig voor

10 oktober 2013 | Door redactie

Het aantal werknemers met een tijdelijk contract is de afgelopen jaren gestegen. Ook duurt het tegenwoordig langer voordat zij een vast dienstverband krijgen. Toch zijn er weinig werkgevers die de ketenbepaling proberen te omzeilen door gebruik te maken van een onderbreking van langer dan drie maanden. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat 3% van de tijdelijke werknemers hiermee te maken heeft gehad.

In het bericht ‘Flexibele werknemer na twee jaar vast contract’ heeft u al kunnen lezen dat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten waar minder dan zes maanden tussen zit, blijven meetellen in de keten. Hoewel dat nu nog bij drie maanden is, wordt bij slechts 3% van de tijdelijke werknemers de ketenbepaling op deze manier omzeild. Het SCP vermoedt dus dat deze aanscherping van de ketenbepaling weinig effect zal hebben op het vinden van een balans tussen flexibel en vast.

Stijging van het aantal tijdelijke werknemers

Werknemers met een tijdelijke aanstelling moeten steeds langer wachten op een vaste arbeidsovereenkomst of zij komen hiervoor uiteindelijk niet in aanmerking. Dat is grotendeels de verklaring voor de stijging van het aantal werknemers met een tijdelijk contract van 7% in 2002 naar 10% in 2012. Een derde van de werknemers met zes tot tien jaar werkervaring heeft nog steeds een tijdelijk dienstverband.

Zicht op vast contract schriftelijk vastleggen

Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat 6,7% van alle werknemers in 2012 zicht heeft op een vast contract. In de meeste gevallen gaat het hierbij om de verwachting van de werknemers, maar voor 36% van de werknemers is dit ook schriftelijk vastgelegd. De meeste werknemers met een tijdelijk dienstverband leven in onzekerheid omdat zij niet weten of de werkgever aan het eind van het dienstverband een nieuw tijdelijk contract wil geven, het tijdelijke contract wil omzetten naar een vast dienstverband of het dienstverband wil beëindigen.