Ook zzp’ers moeten pensioen kunnen opbouwen

20 maart 2013 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met zelfstandigenorganisaties onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een collectieve pensioenregeling voor zzp’ers. Op dit moment stellen zzp’ers vaak nog andere prioriteiten dan het sparen voor hun pensioen. De staatssecretaris wil de pensioenregeling voor zzp’ers overigens niet verplicht stellen.

Zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw van pensioen. Maar uit het onderzoek ‘Pensioen van zelfstandigen (pdf)’ blijkt dat zzp’ers dit geld vaak liever besteden aan investeringen in hun onderneming. Om ervoor te zorgen dat ook zzp’ers voordeliger kunnen sparen voor hun oudedagsvoorziening laat staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) weten dat zij onderzoek wil doen naar een collectieve pensioenregeling voor zzp’ers. Op dit moment kunnen zzp’ers alleen nog individueel een pensioenverzekering afsluiten, maar dit is vaak te duur.

Pensioenvermogen aanspreken vóór recht op de bijstand

Daarnaast moeten zzp’ers die gebruik willen maken van de bijstand eerst hun pensioenvermogen aanspreken voordat zij hiervoor in aanmerking kunnen komen. Dit weerhoudt zzp’ers er misschien van om voor hun pensioen te sparen. De staatssecretaris gaat daarom ook kijken of het mogelijk is om zzp’ers in aanmerking te laten komen voor de bijstand zonder dat zij hiervoor hun gespaarde pensioenvermogen moeten aantasten.