Opdrachtnemer nog geen recht op minimumloon

26 maart 2014 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft de stemming over het wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ook geldt voor werknemers met een overeenkomst van opdracht (OVO), wéér uitgesteld. Waarschijnlijk buigt de Eerste Kamer zich er pas begin april opnieuw over.

Het wetsvoorstel waardoor het minimumloon ook geldt voor een OVO (zie ook het bericht ‘Minimumloon bij overeenkomst van opdracht’) ligt al een tijdje bij de Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer hadden echter nog enkele vragen over deze wetswijziging en wilden daarom niet tot stemming overgaan. Onlangs heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer duidelijkheid gegeven.

Ook werknemers met stukloon krijgen minimumloon

Zo legde Asscher uit dat ook werknemers die op basis van stukloon werken, straks redelijkerwijs het minimumloon moeten verdienen. De werkgever moet dit dan kunnen aantonen, bijvoorbeeld door de productienorm inzichtelijk te maken.
Eerder gaf de minister in een brief al opheldering over het verschil tussen een OVO en overeenkomst van aanneming. Hierover las u in het bericht ‘Verschil tussen OVO en aannemer verduidelijkt’.

Minister wil ook schijnconstructies aanpakken

De minister gaf verder aan dat hij enkele maatregelen voor het handhaven van de WML opneemt in het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies. Hierover kunt u meer lezen in het berichtUitbreiding inlenersaansprakelijkheid in de maak’.
Abonnees lezen in de nieuwe uitgave van Salaris Rendement – die op dinsdag 1 april op de mat valt – welke tien maatregelen minister Asscher precies in gedachten heeft om schijnconstructies, onderbetaling, illegale tewerkstelling en andere malafide praktijken aan te pakken.