Overheid start campagne over WWZ

10 november 2014 | Door redactie

Volgend jaar treedt de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Om werknemers goed op deze wet voor te bereiden, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne gestart.

Zoals u weet, zorgt de WWZ met diverse maatregelen ervoor dat de rechtspositie van de werknemer met een flexibel contract vanaf 1 januari 2015 verandert. Het kabinet wil met deze maatregelen de flexibele inzet van personeel beperken en de werknemer meer zekerheid geven. Niet alle werknemers zijn echter op de hoogte van de WWZ-maatregelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal daarom de komende tijd in de publiciteit treden met de gevolgen van de WWZ.

Aandacht voor WWZ via radiospots en website

De campagne richt zich vooral op jongeren. Het ministerie hoopt hen onder meer te bereiken door middel van radiospots op 3FM en Sky Radio, maar ook door advertenties op het internet. Daarnaast is de website mijnwerkenzekerheid.nl ontwikkeld. Deze website verduidelijkt voor flexkrachten en werknemers met een tijdelijk contract de gevolgen van de WWZ. De veranderingen in de proeftijd, het concurrentiebeding en de regels bij verschillende flexibele contracten staan hierbij centraal.

Veel jongeren krijgen te maken met gevolgen WWZ

De campagne is niet overbodig, want in de afgelopen jaren is het aantal flexibele contracten onder jongeren flink toegenomen. Volgens het CBS had in het jaar 2000 bijna 35% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar een flexibel contract. Dit aantal is in 2013 opgelopen tot 58%.
Wilt u zich ook optimaal op de WWZ voorbereiden, dan kunt u als Premium-abonnee hiervoor de vaktools uit het traject Wet werk en zekerheid gebruiken.