Payroller vanaf 2015 lastiger te ontslaan

27 november 2014 | Door redactie

Werknemers die via een payrollbureau werkzaam zijn, krijgen per 1 januari 2015 dezelfde ontslagbescherming als werknemers die in vaste dienst zijn. Als de opdracht van een payroller bij de organisatie waar hij werkt afloopt, zal UWV niet meer automatisch een ontslagvergunning verlenen aan het payrollbureau. Dit kan ook voor uw organisatie gevolgen hebben.

Een werknemer die via een payrollbureau bij uw organisatie werkzaam is, is niet bij u in dienst. Het payrollbureau gaat een arbeidsovereenkomst met de payroller aan en is juridisch gezien de werkgever. Dit betekent dat het payrollbureau een ontslagvergunning moet aanvragen voor de payroller als hij niet meer bij u aan de slag kan. Op dit moment verkrijgt het payrollbedrijf de ontslagvergunning nog vrij gemakkelijk. In de Beleidsregels Ontslagtaak UWV staat namelijk dat als een werkgever zijn opdracht aan het payrollbureau intrekt, het bureau een bedrijfseconomische reden heeft voor de ontslagaanvraag.

Zelfde ontslagcriteria voor payroller

Per 1 januari 2015 verandert dit door een wijziging in het Ontslagbesluit (pdf). Het wordt dan voor een payrollbedrijf veel lastiger om een ontslagvergunning te verkrijgen als de opdrachtgever de opdracht intrekt. UWV beoordeelt het ontslag van een payroller dan namelijk op basis van dezelfde criteria als vaste werknemers. Dit heeft ook voor u als opdrachtgever gevolgen. Trekt u de opdracht in omdat u onvoldoende werk heeft voor de payroller, dan moet u aantonen dat het laten vervallen van deze arbeidsplaats noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Trekt u de opdracht in omdat er sprake is van disfunctioneren, dan krijgt het payrollbedrijf alleen een ontslagvergunning als aan de voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren bij uw organisatie is voldaan.
De nieuwe regels gelden alleen voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 ingaan. Per 1 juli 2015 gelden de regels ook voor lopende overeenkomsten tussen het payrollbureau en de payroller.