Per 1 juli geen proeftijd in kort contract

9 april 2014 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2014 mag u geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter. Dit is één van de maatregelen uit het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Hoe gaat u hier straks mee om?

In het bericht ‘Wat verandert er per 1 juli 2014?’ heeft u eerder kunnen lezen dat het per 1 juli 2014 verboden is om een proeftijd op te nemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter. Neemt u wel een proeftijd in zo’n contract op, dan is dit nietig. Het proeftijdbeding heeft dan geen werking.

Eerst vrijblijvend kennismaken

Toch kan het voor zowel de werknemer als de werkgever prettig zijn om eerst wat vrijblijvender kennis met elkaar te maken. In dat geval heeft u de volgende opties:

  • Geef de nieuwe werknemer een contract van zes maanden en één dag. In dat geval mag u namelijk nog wel gewoon een proeftijd opnemen in het contract. De maximale duur van deze proeftijd is één maand, tenzij hierover andere afspraken staan in de cao.
  • Sluit vóór 1 juli 2014 nog een tijdelijk contract van zes maanden of korter. De nieuwe regel gaat namelijk pas in per 1 juli 2014. Heeft u een proeftijdbeding opgenomen in een contract dat inging vóór 1 juli 2014, dan is deze proeftijd na 1 juli 2014 nog geldig.
  • Sluit een kort tijdelijk contract met de werknemer, bijvoorbeeld voor de duur van een maand. U kunt het contract dan niet tussentijds onmiddellijk opzeggen zoals bij een proeftijd wel het geval is. Daarnaast moet u dit contract meetellen in de ketenbepaling.
  • Laat de werknemer de eerste periode voor uw organisatie werken via een uitzendbureau. U kunt de samenwerking met de uitzendkracht dan nog op elk moment stopzetten. Houd wel rekening met de extra kosten die aan het inlenen van een uitzendkracht verbonden zijn. Neemt u de uitzendkracht na de uitzendperiode in dienst voor soortgelijke werkzaamheden, dan mag u geen proeftijd in het contract meer opnemen. Ook niet als het contract bij uw organisatie langer dan zes maanden duurt.

Kamer behandelt het voorstel nog vóór 1 juli 2014

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Gisteren maakte de Kamer bekend dat zij het voorstel nog vóór 1 juli 2014 wil behandelen, zodat de maatregelen op tijd in werking kunnen treden.