Per 1 juli langere tussenpoos Ragetlieregel

30 december 2013 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2014 moeten er meer dan zes maanden tussen een contract voor onbepaalde tijd en een contract voor bepaalde tijd zitten om de Ragetlieregel te omzeilen. Op dit moment geldt de Ragetlieregel niet als er meer dan drie maanden tussen een contract voor onbepaalde tijd en een contract voor bepaalde tijd heeft gezeten.

De Ragetlieregel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten na een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen van rechtswege eindigt als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opgezegd bij UWV of ontbonden door de kantonrechter. Veel werkgevers lopen tegen deze regel aan als zij een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd na het aflopen van een vast contract een tijdelijk contract willen geven. U kunt de Ragetlieregel omzeilen als er meer dan drie maanden tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft gezeten. Per 1 juli 2014 moet deze periode meer dan zes maanden zijn. Dit staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid dat eind november bij de Tweede Kamer werd ingediend.

Vergoeding betalen bij niet naleven aanzegtermijn

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Wet Werk en Zekerheid ligt bij de Tweede Kamer’ komt er per 1 juli 2014 ook een aanzegtermijn voor een contract dat zes maanden of langer heeft geduurd. U moet de werknemer dan uiterlijk een maand van te voren laten weten of u het dienstverband wilt voortzetten en als dit het geval is, onder welke voorwaarden. Doet u dit niet, dan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd van een maandsalaris. Geeft u wel aan dat het dienstverband wordt voortgezet, maar niet onder welke voorwaarden, dan mag de werknemer ervan uitgaan dat het dienstverband wordt verlengd voor dezelfde periode (maximaal een jaar) onder dezelfde voorwaarden als het eerdere contract. De aanzegtermijn geldt overigens alleen als er in het tijdelijke contract een beëindigingsdatum is afgesproken, maar bijvoorbeeld niet voor vervanging bij ziekte of een projectovereenkomst.