Publicatie brochure arboregels vakantiewerker

27 mei 2013 | Door redactie

Als er in de zomer vakantiewerkers bij uw organisatie aan de slag gaan, moet u goed letten op de arboregels die voor scholieren geldt. Onlangs heeft de overheid een brochure hierover gepubliceerd.

In de brochure Vakantiewerk 2013 (pdf) vindt u naast de minimumlonen en de gevolgen van bijverdiensten voor de kinderbijslag, ook de arboregels voor scholieren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. Deze arboregels wijken af van de regels die gelden voor volwassen werknemers.

Minstens 14 uur rust tussen twee werkdagen

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet zelfstandig werken, er moet dus altijd toezicht zijn, en ze mogen alleen klusjes doen of iemand helpen bij het werk. Hierbij kunt u denken aan helpen in een winkel, zoals vakken vullen, en helpen bij lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw, zoals groente en fruit plukken. Verder moet er tussen twee werkdagen minstens 14 uur rust zitten, mogen ze nooit meer dan 35 uur per week werken en nooit meer dan vijf dagen achterelkaar.
Scholieren van 15 jaar mogen ook alleen lichte werkzaamheden doen, maar mogen wel 40 uur per week werken. Tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur zitten, zodat de scholier genoeg kan rusten.

Maximaal 45 uur per week werken

Gaat een scholier van 16 of 17 jaar bij uw organisatie werken, dan zijn de regels vergelijkbaar met die voor volwassen werknemers. Zo mogen 16- en 17-jarigen vrijwel al het werk uitvoeren, maar bij veel of gevaarlijk werk moet er wel een volwassene bij aanwezig zijn. Zo’n scholier mag maximaal 45 uur per week werken en tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur rusttijd zitten.
Overtreedt u deze arboregels, dan riskeert u een boete. Deze boetes zijn opgenomen in het Besluit boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013. Overtreedt u de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd, dan krijgt uw organisatie een boete van € 200. Overtreedt u het verbod op kinderarbeid, bijvoorbeeld omdat uw organisatie een scholier jonger dan 13 jaar inhuurt, dan riskeert uw organisatie zelfs een boete van € 2.000.