Sociaal akkoord biedt zekerheid aan flexwerker

15 april 2013 | Door redactie

Door het sociaal akkoord dat afgelopen week werd afgesloten, staat er veel te veranderen op het gebied van flexwerk. Zo krijgen werknemers met een tijdelijk contract vanaf 1 januari 2015 sneller recht op een vast contract, komt er een verbod op nulurencontracten in de zorg en kan een werkgever geen proeftijd meer afspreken bij arbeidscontracten van zes maanden of korter.

Een belangrijke maatregel uit het sociaal akkoord (pdf) op het gebied van flexwerk is de wijziging van de ketenbepaling. Nu mag uw bestuurder een werknemer nog drie jaar lang in dienst houden op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Na drie jaar dienstverband of na het derde contract krijgt de werknemer automatisch een vast contract. Dit wordt ook wel de ‘3x3-regel’ genoemd. Vinden de plannen uit het sociaal akkoord doorgang, dan kunnen werknemers straks drie tijdelijke contracten krijgen over een periode van maximaal twee jaar. Daarmee kan de ketenbepaling per 1 januari 2015 worden omgedoopt tot de ‘3x2-regel’. Zitten er zes maanden of meer tussen twee tijdelijke contracten, dan begint de ketenbepaling opnieuw. Nu is dat al bij drie maanden.

Proeftijd en concurrentiebeding op de schop door sociaal akkoord

Nemen de maatregelen uit het sociaal akkoord vaste vorm aan, dan kunnen werkgevers per 1 januari 2015 geen proeftijd meer afspreken als zij een tijdelijk contract van zes maanden of korter aanbieden aan een nieuwe werknemer. Ook is het straks niet meer mogelijk om zomaar een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat mag dan alleen onder bijzondere omstandigheden (motivatieplicht).

Overige wijzigingen flexwerk uit sociaal akkoord

Een andere belangrijke wijziging op het gebied van flexwerk is het afschaffen van nulurencontracten in de zorg. Ook komt met de plannen uit het sociaal akkoord de arbeidsverledeneis voor de Ziektewet – die per 1 januari 2014 zou worden ingevoerd – te vervallen. Door die eis niet in te voeren, behouden werknemers met een tijdelijk contract recht op een Ziektewetuitkering die in hoogte vergelijkbaar is met werknemers in vaste dienst.