Speciale arboregels voor vakantiewerkers

29 mei 2013 | Door redactie

Gaan er in de zomermaanden vakantiewerkers bij uw organisatie aan de slag, let dan goed op de speciale arboregels die voor deze werknemers gelden. De regels voor vakantiewerk door jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar moeten goed worden nageleefd. U vindt ze terug in een brochure die de overheid onlangs heeft gepubliceerd.

In de brochure Vakantiewerk 2013 (pdf) vindt u naast de minimumlonen en de gevolgen van bijverdiensten voor de kinderbijslag, ook de arboregels voor scholieren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. Deze arboregels wijken af van de regels die gelden voor volwassen werknemers.Zo mogen scholieren van 15 jaar alleen lichte werkzaamheden doen, maar wel 40 uur per week werken. Tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur zitten, zodat de scholier genoeg kan rusten. Gaat een scholier van 16 of 17 jaar bij uw organisatie werken, dan zijn de regels vergelijkbaar met die voor volwassen werknemers.

Boete bij overtreding

Werknemers van 16 en 17 jaar mogen vrijwel alle werkzaamheden verrichten,  maar bij veel of gevaarlijk werk moet er wel een volwassene bij aanwezig zijn. Zo’n scholier mag maximaal 45 uur per week werken en tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur rusttijd zitten. Overtreedt uw werkgever  deze arboregels, dan riskeert hij een boete. Bij overtreding van de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd krijgt uw organisatie een boete van € 200. Overtreedt de werkgever het verbod op kinderarbeid, bijvoorbeeld omdat uw organisatie een scholier jonger dan 13 jaar inhuurt, dan riskeert uw organisatie zelfs een boete van € 2.000.