Steeds meer parttimers zijn man

25 januari 2013 | Door redactie

Mannen gaan steeds vaker parttime werken. Het zijn inmiddels dus niet alleen nog vrouwen die parttime werken. Ook mannen blijken steeds vaker parttimefuncties te vervullen. Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Steeds meer mannen kiezen voor parttimefuncties. Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2001 had 12% van de mannen in Nederland een deeltijdbaan, in het derde kwartaal van 2012 was dat 17%. Dat geldt vooral voor 15 tot 25 jarigen. Hun aandeel in parttime banen steeg de afgelopen 11 jaar van 30% tot 46%. Ook mannen van 25 tot 55 gingen meer in deeltijd werken (een stijging van 12%). Van de 55-plussers werkt 20% parttime; dat is evenveel als in 2001.

De meeste mannen werken nog fulltime

Misschien rekent u er bij de werving en selectie onbewust op dat vrouwen eerder parttime werken en mannen fulltime. Dit beeld moet u dus zo langzamerhand gaan bijstellen. Rigoureuze aanpassingen zijn echter nog niet nodig. Volgens de laatste cijfers maken ruim vier miljoen mannen van 15 tot 65 jaar deel uit van de beroepsbevolking. Het grootste deel van deze mannen (83%) heeft nog altijd een voltijdbaan (35 uur of meer per week).