Straks na maximaal twee jaar een vast contract

6 juli 2012 | Door redactie

Er is een wetsvoorstel in de maak dat ervoor moet zorgen dat werknemers minder lang een tijdelijk contract kunnen krijgen. PvdA en SP willen dat werknemers straks na twee tijdelijke contracten recht hebben op een vast contract. Ook als een contract langer dan twee jaar duurt, moet de werknemer een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Daarnaast mogen werkgevers – als de plannen doorgaan – een lagere WW-premie afdragen als zij veel vaste contracten geven.

Met het initiatiefwetsvoorstel ‘Zekerheid voor flex’ (pdf) willen PvdA en SP de positie van tijdelijke arbeidskrachten op de arbeidsmarkt versterken. Volgens het wetsvoorstel krijgen tijdelijke arbeidskrachten na twee jaar of twee tijdelijke contracten een vast contract. Daarnaast krijgen tijdelijke arbeidskrachten – net als in de ontslagplannen in het Lenteakkoord – een vergoeding als u de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan een maandsalaris per gewerkt jaar. Deze vergoeding kan de werknemer gebruiken voor scholing of om de periode naar nieuw werk te overbruggen.

Alleen concurrentiebeding bij vast contract

Daarnaast stellen de partijen voor dat werkgevers die veel vaste werknemers in dienst hebben, een lagere WW-premie betalen dan werkgevers die veel gebruikmaken van tijdelijke krachten. Andere voorstellen zijn:

  • Een proeftijd is niet langer toegestaan bij een arbeidsovereenkomst van minder dan zes maanden.
  • U moet werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten ruim van tevoren vertellen of u het contract verlengt of niet. Zo kunnen zij – als dit nodig is – op tijd op zoek naar een nieuwe baan.
  • De nadelen van payrolling voor de rechtspositie van deze werknemers worden opgeheven. Een werknemer heeft nog maar één werkgever: de organisatie waar hij heeft gesolliciteerd en waar hij elke dag voor werkt. Hierdoor weet de werknemer wie hij kan aanspreken op het naleven van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft deze werknemer dan recht op dezelfde ontslagbescherming als de werknemers in vaste dienst.
  • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
  • Een uitzendbeding – waardoor u uitzendkrachten per direct op straat kunt zetten – is op dit moment 26 weken geldig. In de cao kan deze periode echter worden verlengd. Deze verlenging wordt beperkt naar maximaal 18 maanden.
  • Uitzendkrachten krijgen eerder recht op loondoorbetaling als er geen werk is.
  • U moet elk contract schriftelijk afsluiten zodat alle gemaakte afspraken terug te vinden zijn.