SZW wil flexwerkers goed betrekken bij medezeggenschap

7 maart 2018 | Door redactie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag dat ook flexwerkers zich goed mengen in medezeggenschap. Hij benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat er mogelijkheden zijn om flexibele krachten te betrekken bij de OR.

De minister van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden. In zijn brief besteedt hij speciale aandacht aan flexwerkers. De minister benadrukt de mogelijkheden die er zijn om flexwerkers goed te betrekken bij medezeggenschap. Hij geeft aan dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) daar in principe alle ruimte toe biedt. In artikel 6 krijgt de OR namelijk de mogelijkheid om de wettelijke termijn te verkorten waarna tijdelijke werknemers en uitzendkrachten kiesrecht krijgen. De minister zal het onderwerp flexwerkers en medezeggenschap aankaarten bij de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER.

Terugdringen van flexibele schil heeft prioriteit

De OR doet er goed aan om extra aandacht te besteden aan flexwerkers in de organisatie, omdat het aantal flexwerkers toeneemt. Uit het rapport blijkt echter dat in de medezeggenschap het terugdringen van flexibele schil meer prioriteit krijgt dan de discussie over hoe de OR de flexwerkers kan betrekken bij medezeggenschap.