U mag uw vaste kracht inruilen voor flexwerker

25 april 2013 | Door redactie

Als werkgever mag u het werk van vaste werknemers uitbesteden aan flexwerkers van een andere organisatie. U heeft namelijk de vrijheid om beslissingen te nemen die nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering. Die vrijheid omvat ook de uitbesteding van – een deel van – de werkzaamheden waardoor het werk voor uw vaste werknemers vervalt.

Een organisatie die zich in een slechte financiële situatie bevindt, kan ervoor kiezen om – een deel van – het werk uit te besteden aan een organisatie waar de loonkosten lager liggen. Dat is bijvoorbeeld zo als de werknemers van de andere organisatie niet onder de cao vallen en daardoor waarschijnlijk goedkoper zijn dan de eigen werknemers. Als werkgever heeft u de vrijheid om voor uitbesteding te kiezen als dat nodig is voor een gezonde en doelmatige bedrijfsvoering binnen uw organisatie, bijvoorbeeld om faillissement te voorkomen.

Uitbesteding van werk aan zelfstandigen

Als u het werk uitbesteedt aan zelfstandigen moet u er rekening mee houden dat UWV toetst of de zelfstandige een echte zelfstandige of een schijnzelfstandige is. In het laatste geval krijgt u geen toestemming om uw vaste werknemers te ontslaan en het werk uit te besteden. Een zelfstandige moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als echte zelfstandige te worden aangemerkt. Hij beschikt over een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo), is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is in fiscale zin als ondernemer aan te merken. Van het laatste is sprake als de zelfstandige het ondernemersrisico draagt. Voldoet een zelfstandige niet aan deze voorwaarden, dan is het een schijnzelfstandige.

Toelichten dat uitbesteding nodig is

U moet bij de ontslagaanvraag wel aannemelijk maken dat het uitbesteden van het werk bijdraagt aan een doelmatige bedrijfsvoering. Daarbij moet u bijvoorbeeld uitleggen wat de reden is van de uitbesteding en wat de gevolgen zijn voor de afdelingen, functies en arbeidsplaatsen. Als het mogelijk is moet u een organogram van voor en na de uitbesteding afgeven.