Uitzendbureaus discrimineren nog steeds

24 december 2012 | Door redactie

Dat werkgevers hun voorkeuren laten meespelen bij de werving en selectie van een nieuwe werknemer mag geen verrassing zijn. Een voorkeur hebben mag, maar discrimineren mag niet. Toch komt het nog volop voor, ook bij professionele organisaties zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Vooral uitzendbureaus maken zich schuldig aan discriminatie. Dat is de conclusie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In de uitzendbranche worden vooral allochtone mannen gediscrimineerd. Van de allochtone werkzoekenden die een uitzendbureau benaderen, heeft 28% kans om een baan aangeboden te krijgen. Een autochtone werkzoekende met hetzelfde cv heeft 46% kans. Dat blijkt uit het rapport Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Uitzendbureau werkt mee aan discriminatie

Het onderzoek door het SCP is uitgevoerd met behulp van acteurs met een verschillende etnische achtergrond. Tien mannen en tien vrouwen gingen met hetzelfde cv langs bij uitzendbureaus. Ze spraken allemaal keurig accentloos Nederlands. Niet alleen maakten de autochtone sollicitanten minder kans op een baanaanbod, ook bleek dat autochtone mannen meer werden gediscrimineerd dan de niet-westerse vrouwen. De onderzoekers gaven zich uit voor werkgevers op zoek naar een uitzendkracht, maar tekenden daarbij aan liever geen Marokkaanse, Surinaamse of Turkse werknemer te willen. Op die wens gaan uitzendbureaus dus in, al gebeurt dat minder vaak dan vorig jaar.