Voorlopig nog geen nieuwe regels voor payrolling?

22 december 2017 | Door redactie

Na het zomerreces van 2018 moet er een pakket met wetsvoorstellen voor wijzigingen in de arbeidswetgeving komen. Het initiatiefwetsvoorstel voor strengere payrollregels zou daar nog even op moeten wachten.

Gister sprak de Tweede Kamer over de kabinetsmaatregelen voor de arbeidsmarkt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf daarbij aan dat hij kort na de zomervakantie met een pakket wetsvoorstellen komt. Die voorstellen zijn uitwerkingen van een aantal maatregelen uit het regeerakkoord. Deze arbeidswetten moeten samen voor een ‘nieuwe balans op de arbeidsmarkt’ gaan zorgen. Onderdeel van het pakket is ook een wetsvoorstel dat de rechten van payrollwerknemers beoogt aan te passen.

Voor payrolling geen afwijkende ketenbepaling meer

De linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks hebben onlangs een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een payrollwerknemer het recht te geven op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever die een vergelijkbare functie uitvoeren. Ook bevat het wetsvoorstel een bepaling die regelt dat het uitzendbeding en de afwijkende ketenbepaling voor uitzendkrachten niet meer van toepassing kan zijn op payrollwerknemers. De wijzigingen zouden dan verwerkt worden in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Nieuwe regels transitievergoeding en ontslagrecht in 2020

Omdat minister Koolmees naar de verhoudingen tussen de verschillende wetsvoorstellen zal kijken, wil hij nog niet verder met het initiatiefwetsvoorstel voor de gelijkstelling van payrollwerknemers en werknemers in loondienst. De linkse partijen willen juist haast maken met de nieuwe payrollregels. De andere maatregelen die deel uitmaken van het pakket dat de minister na het zomerreces wil introduceren, zijn de kortere loondoorbetaling bij ziekte, het snellere recht op de transitievergoeding, de hogere WW-premie voor tijdelijke contracten en vernieuwingen in het ontslagrecht. In 2020 moet de nieuwe arbeidswetgeving in werking treden.