Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid mogelijk

29 juni 2012 | Door redactie

Als u met een gecertificeerd uitzendbureau werkt en een kwart van het factuurbedrag op een g-rekening stort, bent u vanaf 1 juli 2012 gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid voor het complete factuurbedrag. Hier zijn de Belastingdienst en vertegenwoordigers van de uitzendbranche het kortgeleden over eens geworden.

Onlangs is de verplichte registratie voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, gepubliceerd in de Staatscourant. Dat deze registratieplicht was goedgekeurd door de Eerste Kamer kon u al lezen in het bericht ‘Registratieplicht zo goed als definitief’. Nu is bekend dat de registratieplicht definitief op 1 juli 2012 in werking treedt.

Zonder registratie riskeert u een hoge boete

Deze registratieplicht voor uitzend-, detacherings- en payrollbureaus is in het leven geroepen om malafide bureaus aan te pakken. Werkt u samen met een bureau dat niet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK), dan riskeert u een hoge boete van de inspecteur van de Inspectie SZW of de Belastingdienst.
Toch kan het ook bij de samenwerking met een KvK-geregistreerd bureau nog steeds misgaan. Draagt het bureau zijn loonheffingen niet af en lukt het de fiscus niet om het verschuldigde bedrag te innen bij dit bureau, dan komt de Belastingdienst bij uw onderneming de niet betaalde loonheffingen halen. Onlangs zijn de Belastingdienst en de uitzendbranche het eens geworden over een mogelijkheid om u bij gecertificeerde bureaus te vrijwaren van deze inlenersaansprakelijkheid. Ook dit wordt op 1 juli van kracht.

Certificaat van SNA en g-rekening geeft zekerheid

Naast de registratie bij de KvK kan een bureau zich laten certificeren bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). De SNA controleert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de uitzend-, payroll- en detacheringsbureaus die een SNA-certificaat hebben. Elk bureau dat zich inschrijft bij de KvK, krijgt automatisch een uitnodiging om zich bij de SNA te certificeren.
Als u met een SNA-gecertificeerd bureau werkt en 25% van het factuurbedrag op een geblokkeerde rekening stort, kan uw onderneming vanaf 1 juli helemaal niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting die de uitlener niet (op tijd) heeft afgedragen. De precieze voorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen worden binnenkort bekendgemaakt.