Wanneer is all-in uurloon toegestaan?

3 februari 2014 | Door redactie

Sommige werkgevers kiezen ervoor om de vakantiedagen en vakantiebijslag te verwerken in het salaris van werknemers. Dit komt vooral vaak voor bij oproepkrachten. Maar is dit ook wettelijk toegestaan? Onlangs deed de kantonrechter in Amsterdam hier een uitspraak over.

In de zaak stapte een werknemer na zijn dienstverband naar de kantonrechter om (nogmaals) uitbetaling van vakantiedagen en vakantiebijslag te vorderen. Tijdens zijn dienstverband zat dit in het loon van de werknemer verwerkt, maar volgens de werknemer was dit wettelijk niet toegestaan. De rechter oordeelde als volgt.
In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staat dat de werkgever de vakantiebijslag van de werknemer in principe in de maand juni moet uitbetalen. Wel kan er in de cao of arbeidsovereenkomst zijn afgesproken dat de vakantiebijslag op een ander tijdstip wordt uitgekeerd, zolang dit minstens één keer per jaar gebeurt. In deze zaak stond in de arbeidsovereenkomst van de werknemer dat hij zijn vakantiebijslag maandelijks verwerkt in zijn salaris zou ontvangen. De rechter wees de vordering van de werknemer op dit punt dus af.

Uitbetaling vakantiedagen mag in het uurloon zitten

Ook voor de uitbetaling van vakantiedagen geldt dat dit mag worden meegenomen in het uurloon. Wel moet de werkgever de werknemer in gelegenheid stellen om vakantie op te nemen. De werknemer moet dus het recht behouden om op vakantie te gaan. Daarnaast moet op de loonstrook zichtbaar zijn welk gedeelte van het loon salaris, vakantiedagen of vakantiebijslag is. Ook nam de kantonrechter in zijn oordeel mee dat de werkgever een modelcontract had gebruikt die in de cao stond, waarin de afspraak over het all-in uurloon was opgenomen. De vordering van de werknemer om de vakantiedagen nogmaals uit te betalen wees de rechter daarom ook af.
Kantonrechter Amsterdam, 14 januari 2014, ECLI (verkort): 67