Wanneer is een uitzendbureau betrouwbaar?

28 maart 2014 | Door redactie

Als u met een flexibele schil werkt, kunnen uitzendbureaus u prima van dienst zijn. Maar niet elk bureau staat garant voor een prettige samenwerking. Om uw kans op een succesvolle samenwerking te vergroten, kunt u gebruikmaken van de vernieuwde folder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over zakendoen met uitzendbureaus.

In de folder (pdf) staat op welke aandachtspunten u moet letten als u uitzendkrachten inleent via een uitzendbureau. Zo stipt het ministerie van SZW in de folder een aantal punten aan waaraan u herkent of een uitzendorganisatie eerlijk, gezond en veilig werkt. Beantwoord voor een samenwerking met een uitzendbureau in ieder geval onderstaande vragen. Is het uitzendbureau:

  • Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK)?
  • Gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA)?
  • Lid van een brancheorganisatie?
  • In het verleden weleens veroordeeld?

Beoordelingspunten bij samenwerking met uitzendbureau

Naast deze vragen staan in de folder diverse andere beoordelingspunten. Betaalt het bureau bijvoorbeeld het loon en de sociale lasten volgens de regels? Vraagt het uitzendbureau een zeer laag tarief voor de uitzendkrachten, dan is de kans groot dat zij hen onderbetaalt. Verder is het legitiem inhuren van buitenlandse uitzendkrachten een belangrijk thema. Wanneer mogen zij vrij bij uw organisatie aan het werk?

Identiteit vaststellen van uitzendkracht

Het ministerie van SZW heeft overigens één punt uit de folder gerectificeerd. Dit gaat over het rechtmatig opslaan van identiteitsgegevens van uitzendkrachten. Hoe u dit op de juiste wijze doet, kunt u teruglezen in het  bericht ‘Kopie ID ingeleend personeel niet meer nodig’. Van uitzendkrachten die niet uit de EER of Zwitserland komen, moet u wel altijd de identiteit vaststellen door een kopie van het identiteitsbewijs in uw administratie te bewaren. Dit kon u lezen in het bericht ‘Wel kopie ID van buitenlandse uitzendkracht’.