Wetsontwerp verkorte ketenbepaling verstuurd

2 september 2013 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsontwerp waarin de duur van de ketenbepaling wordt verkort van drie naar twee jaar naar de Raad van State gestuurd. Ook de aanpassing van het ontslagrecht en de wijziging van de WW zijn in het wetsontwerp opgenomen.

Het wetsontwerp Werk en zekerheid is een uitwerking van de afspraken die eerder dit jaar werden gemaakt in het sociaal akkoord. Hierover heeft u kunnen lezen in de berichten ‘Werknemer krijgt na twee jaar al vast contract’, ‘Reden ontslag bepaalt straks ontslagroute’ en ‘Vanaf 2016 betaalt werknemer ook WW-premie’. In het wetsontwerp zijn de volgende punten opgenomen:

  • Werknemers moeten na twee jaar dienstverband al recht krijgen op een vast contract. Op dit moment hebben werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten pas recht op een vast contract na drie jaar. Ook moeten flexwerkers een sterkere positie krijgen op de arbeidsmarkt.
  • Werknemers met een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd, krijgen bij ontslag een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De transitievergoeding kan gebruikt worden voor scholing en is bedoeld om werknemers sneller aan een nieuwe baan te helpen.
  • De maximale duur van de door de overheid gefinancierde WW-uitkering wordt in de periode 2016 tot 2019 geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de WW verandert. Voor oudere werknemers – die waarschijnlijk lastiger een nieuwe baan kunnen vinden – komen er overgangsmaatregelen.

Voor behandeling naar de Tweede Kamer

Nadat de Raad van State advies heeft gegeven over het wetsontwerp, wordt het voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Pas dan is het wetsvoorstel openbaar. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel, zijn de wijzigingen een feit. Minister Asscher wil de wijzigingen met betrekking tot de rechtspositie van flexwerkers laten ingaan per 1 januari 2015. De wijzigingen in het ontslagrecht en de duur van de WW treden dan een jaar later - per 1 januari 2016 - in werking.