Wijs uitzendkracht op scholingsfaciliteiten

11 februari 2013 | Door redactie

Niet alle uitzendkrachten zijn zich bewust van de scholingsfaciliteiten die specifiek voor uitzendkrachten zijn bedoeld. Ook weten ze lang niet allemaal dat er in de cao voor uitzendkrachten geld is gereserveerd voor scholing. Als opleidingsverantwoordelijke van een inlenende organisatie kunt u uitzendkrachten op deze scholingsfaciliteiten wijzen.

In sectoren waar veel uitzendkrachten werkzaam zijn, moet de samenwerking tussen sectorale scholingsfondsen en het scholingsfonds van de uitzendbranche worden versterkt, om ervoor te zorgen dat de scholingsfaciliteiten van uitzendkrachten verbeteren. Dat adviseert de Stichting van de Arbeid in een brief aan de cao-partijen (pdf).

Betere opleidingsmogelijkheden voor flexwerkers

Hoewel steeds meer flexwerkers scholing volgen (op dit moment is dat 15,8% van de uitzendkrachten) vindt de Stichting van de Arbeid dat er meer vaart moet worden gezet achter het invoeren van de Europese Uitzendrichtlijn. Deze richtlijn stelt onder meer dat lidstaten door middel van scholing ervoor moeten zorgen dat uitzendkrachten zich blijven ontwikkelen, ook in de periode tussen twee opdrachten. Verder moeten uitzendkrachten beter toegang krijgen tot de opleidingsmogelijkheden die vaste werknemers hebben bij hun werkgever.

Uitzendkrachten op scholingsfaciliteiten attenderen

De Stichting van de Arbeid roept ook inlenende werkgevers op om uitzendkrachten te wijzen op de scholingsfaciliteiten die specifiek voor hen bedoeld zijn. Werkt u regelmatig met uitzendkrachten, dan kunt u hen op deze opleidingsmogelijkheden attenderen. Op de website van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) kunnen ze het opleidingsaanbod bekijken. Dit bestaat uit trainingen, BBL- en EVC-trajecten. Niet alle uitzendkrachten weten ook dat in de ABU-cao geld is gereserveerd voor het volgen van scholing. In die cao is afgesproken dat iedere uitzendonderneming jaarlijks 1,02% van de loonsom aan scholing moet besteden voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in fase A van het uitzendcontract.