Zzp’ers hebben ook recht op uw zorg

5 april 2012 | Door redactie

U heeft zorgplicht ten opzichte van uw medewerkers. U moet ervoor zorgen dat zij hun werk veilig kunnen uitvoeren zonder dat zij hun gezondheid in gevaar brengen. Deze zorgplicht geldt voor medewerkers in loondienst. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vallen hier dus buiten zou u denken. Een recente uitspraak van de Hoge Raad spreekt dit echter tegen.

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een organisatie verantwoordelijk was voor de invaliditeit van een zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) die was ingehuurd voor een reparatieklus. In 2005 werd na een bedrijfsongeval het rechterbeen van de man boven de knie geamputeerd. De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde de organisatie die hem de opdracht had gegeven, aansprakelijk. Die wees de claim echter af omdat de zzp’er geen medewerker in loondienst was. Verschillende rechtbanken gaven de organisatie gelijk en wezen de claim ook af. Na zeven jaar procederen stelde de Hoge Raad de zzp’er echter in het gelijk. De opdrachtgever moet nu aantonen dat er is voldaan aan de zorgplicht.

Aantonen dat u aan de zorgplicht voldaan heeft

Deze uitspraak betekent dat uw zorgplicht niet langer beperkt is tot de medewerkers die in loondienst zijn bij uw organisatie. Ook zult u moeten kunnen aantonen dat u aan de zorgplicht voldaan heeft. Zorg er dus voor dat de zzp’ers binnen uw organisatie dezelfde instructies en beschermingsmiddelen ontvangen als uw medewerkers in loondienst. Hetzelfde geldt voor uitzendkrachten. Hun veiligheid is in eerste instantie de zorg van het uitzendbureau. Dat is tenslotte de werkgever. Maar ze voeren de werkzaamheden binnen uw organisatie uit. Ook uitzendkrachten hebben dus recht op voorlichting over de risico's en maatregelen van het werk, veiligheidstrainingen en instructies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Hoge Raad, 23 februari 2012, LJN: BV0616