CBF-erkenning moet leidend zijn voor vergunning gemeente

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft recent de collectebepaling in het model voor de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. In dit model staat nu dat organisaties die hun acties voor de werving aan de deur publiceren via het Wervingsrooster zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.

3 oktober 2018 | Door redactie

Het is afhankelijk van de gemeente of uw organisatie een vergunning nodig heeft voor een wervingsactie. De regels hiervoor zijn vastgelegd in een APV. In een aantal gemeenten geldt dat een organisatie de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) nodig heeft om een vergunning te krijgen. Een ANBI-status zegt echter niets over de kwaliteit van de organisatie. De VNG adviseert daarom dat de erkenning leidend moet zijn voor het afgeven van een vergunning. 

Organisatie moet staan in het Wervingsrooster

Het nieuwe model voor de APV stelt dat het voldoende is dat een organisatie is opgenomen in het Wervingsrooster. Per 1 september 2018 is gestart met dit rooster. Het rooster is  terug te vinden op de website geefgerust.nl. Consumenten kunnen zo snel zien welke organisaties een wervingsactie hebben. Uw organisatie moet in het bezit zijn van een erkenning om opgenomen te worden in het Wervingsrooster. Volgt een gemeente het model-APV, dan is er dus geen vergunning nodig als uw organisatie is opgenomen in het rooster.

Afspraken over de kwaliteit van werving

Het wervingsrooster moet het voor publiek en gemeenten inzichtelijk maken welke organisaties op een bepaald moment bezig zijn met het werven van donateurs aan de deur. De betrokken partijen hebben ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving. Er is een gedragscode voor de werving en er gelden minimumeisen voor de scholing van wervers. Op de website geefgerust.nl is er nu een wervingsrooster en collecterooster te vinden. Daarnaast staat er ook informatie over de verkoop van goederen aan de deur.